Filtro AX ref. 412

Filtro A (marrón)

EN 14387:2004+A1:2008


Sin comentarios
Filtro A (marrón)

EN 14387:2004+A1:2008Filtro para gases y vapores orgánicos con punto de ebullición inferior a 65º